Stichting

De Vergulde Zandloper

Doelstellingen

De statuten van stichting 'De Vergulde Zandloper' zijn volledig volgens ANBI richtlijnen opgezet. De stichting functioneert als steunstichting voor Stichting ‘De Oude Tijdwijzer’. Tevens organiseert en verwerkt de stichting de donaties en fondsen t.b.v. de instandhouding van het Huys met de Swaen in Edam. De ANBI status is dus direct afhankelijk van deze twee primaire doelen. Van het doel is uitgesloten het doen van uitkeringen aan de bestuursleden. De bestuursleden zijn volledig onbezoldigd en kunnen alleen aanspraak maken op een beperkte vergoeding voor gemaakte onkosten.

Het in brede zin dienen van het algemeen nut, in het bijzonder het onmiddellijk of middellijk ondersteunen van het behoud van cultureel erfgoed, zoals, maar niet beperkt tot het in stand houden van oude uurwerken en het in stand houden van historische bouwwerken in Nederland.

Het houden van aandelen en certificaten van aandelen in andere rechtspersonen, alsmede het uitoefenen van alle aan aandelen en certificaten van aandelen verbonden rechten, zoals het ontvangen van uitkeringen en het uitoefenen van stemrecht.

Het beheren van vermogen door middel van verkrijging van effecten en andere vermogensbestanddelen;

Bestuursleden

Hans van den Ende (Voorzitter)               Paul Kersten (Secretaris/Penningmeester)           Michiel van Hees (Bestuurslid)Maak een donatie

Of scan de QR-code

Contact

Mocht u meer informatie wensen over onze doelstellingen, activiteiten en werkwijze, vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

E-mail adres
Onderwerp
Bericht